Gizlilik Politikası

Connecting France bu gizlilik beyanını, gizliliğini taahhüt etmek amacıyla oluşturmuştur. Aşağıda bu sitedeki bilgilerin toplanması ve yayınlanmasıyla ilgili uygulamalar açıklanmaktadır. 

IP adres sistemini, sizin teşhis edebilmenizde sorun yaşamamak ve bu web sitesini yönetmek amacıyla kullanıyoruz. 

Sitemizde bulunan başvuru formu; kullanıcıların bize iletişim bilgilerini (isim, e-mail adresi, vb.) ve demografik bilgileri (örneğin, posta kodu, yaş) gibi detayları vermesini gerektirir. 

Müşteri iletişim bilgileri, gerektiğinde ziyaretçi ile iletişime geçmek amacıyla kullanılır.
Kullanıcılar bizden daha sonra mail almamayı tercih edebilirler.

Üçüncü şahıslarla, bireysel müşteri isimleri ya da özel profil bilgileri kesinlikle paylaşılmamaktadır.
Bazen, pazar araştırma anketleri ve yarışma giriş süreçleri gibi işlerde bizim yerimize hareket etmesi için üçüncü şahıslar kiralanabilir ve bu projelerde kullanmaları adına belirlenmiş olan üçüncü şahıslara bilgiler verilebilir. 

Üçüncü şahıslara verdiğimiz bu bilgileri bir gizlilik sözleşmesi ile korunmaktadır ve sadece bu belirli projeleri tamamlanmak amacıyla kullanılabilmektedir. 

Bu site, başka internet sitelerinin bağlantılarını da içermektedir. Ancak Connecting France bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden sorumlu değildir.

YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI 

Bu site, Fransa yasalarına göre kurulmuş olan, kayıtlı ofisi, 189 Rue du Faubourg Saint Martin, F – 75010 PARIS adresinde bulunan, Paris Vergi Dairesi FR35 522 428 945 vergi numarasına sahip, Connecting France SARL’e (bundan böyle A Concept olarak anılacaktır) aittir.

A Concept ürünü, B2C, kurumsal, bireysel ve/veya grup halinde seyahat edecek kişilere (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) , www. aconcept-travel.com web sitesi ziyaret edilmek, kullanılmak veya bu web sitesi üzerinden iletişime geçilmek suretiyle satılacaktır. 

Müşteri,  A Concept Hüküm ve Şartlarına, yasal beyan ve gizlilik politikasına bağlı kalmayı ve bu web sitesinin tabi olduğu tüm ilgili kanun ve yönetmelikleri takip etmeyi açıkça ikrar ve kabul eder. 

A Concept; geçerli koşullar, mevcudiyet ve diğer etmenlere bağlı olmak şartıyla konaklama hizmetleri, aktarma, gezinti, bilet ve diğer destinasyon hizmetlerini, tesis edilen sözleşme şartlarına ve web’de belirtilen genel şartlara tabi olarak ve her bir rezervasyonun işleminin gerçekleştirilmesi sırasında bildirilen fiyatlara ve iptal şartlarına göre sunabilecektir. 

Bu yasal beyan ve gizlilik politikası, web sitemizin ayrılmaz birer parçası olup genel sözleşme şartlarından, işlemlerden veya rezervasyonların ayrı tutulmaları söz konusu değildir. 

Web sitemizin kullanımı, bu maddelerde yer alan şartların istinasız olarak tamamen kabul edildiğini gösterir ve rezerve edilen hizmetin sözleşmesine açıkça izin verildiğine yönelik kanıt teşkil eder. 

Müşteri, web sitesini yalnızca kendisi için veya adına yasal olarak işlem yapma yetkisine sahip olduğu başka bir kişi için meşru soruşturma ve rezervasyon yapmak için kullanılabilir. 

Müşteri

 • zararlı, müstehcen, karalayıcı veya diğer yasadışı olan veya olabilecek veya herhangi bir başkasının haklarının ihlal edilmesine neden olabilecek herhangi bir bilgiyi, bu web sitesinde veya bu web sitesi üzerinden göndermeyecek, letmeyecek veya yaymayacaktır; 
 • herhangi bir izinsiz, yanlış ve hileli rezervasyon işlemi yapmayacaktır; 
 • herhangi bir yazılım, rutin veya cihazı; bozuk veri veya virüsler içeren dosyaların herhangi bir yolla yüklenmesi (upload) veya sunulması da dahil olmak ve fakat yalnızca bununla sınırlı olmamak üzere bu web sitesinin çalışma veya işlevselliğine elektronik veya manuel olarak müdahalede bulunmak veya müdahalede bulunmaya teşebbüs etmek için kullanmayacaktır; 
 • bu web sitesinin görünüm veya düzenlemesini veya temel yazılım kodunu tahrif etmeyecek, değiştirmeyecek veya bunlara müdahalede bulunmayacaktır; 
 • web sitesi veya ilgili altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük bindiren herhangi bir işlem yapmayacaktır; 

A Concept, A Concept Hüküm ve Şartlarından ve Gizlilik politikasından herhangi birisini ihlal ettiğinizi (kendi mutlak takdirine göre) düşündüğü her zaman ve her durumda, herhangi bir başka hakkına herhangi bir halel gelmeksizin,bu web sitesine erişimi durdurabilir ve/veya rezervasyonları iptal edebilir.

KİŞİSEL BİLGİLER VE VERİ KORUMA 

95/46 sayılı Avrupa Direktifinden aktarılan ve 2002/58 sayılı Avrupa Direktifi ile tamamlanan Kişisel Verilerin korunması hakkındaki 13 Aralık tarihli 15/1999 sayılı Organik Kanunda ve/veya bunları geliştiren, bunlara eklemeler yapan veya uygunsa bunların yerine geçen herhangi bir mevzuat (bundan sonra baş harfleriyle KVKY -Kişiler Verilerin Korunması Yönetmeliği-olarak anılacaktır) belirtilen şartlara kati surette riayet etmenin ve uymanın ötesinde;  A Concept, kişisel verilerin korunması ve bu kişisel verilerin  A Concept için önemli bir görev olarak uygun biçimde yönetilmesi konusunda uzlaşmaya haizdir. 

Müşteri, A Concept’e başvurulması veya Müşteri olarak kayıt olunması sırasında şirket verilerini ve  A Concept web sitesi üzerinden Müşteri adına sözleşmeli işlem yapacak olan Kullanıcılar ile yönetim sorumlusu ve erişim kodları yönetimiyle ilgili kişisel verileri ifşa edebilir. 

 • Kullanıcı veya son tüketici ile ilgili herhangi bir şirket verisininveya kiş sel verinin, KVKY’de öngörülen şartlara kati surette riayet edilmek ve uyulmak suretiyle ve yalnızca Müşterinin rezervasyonu tamamlaması amacıyla ve ilgili idari amaçlarla alındığı, işleme tabi tutulduğu ve aktarıldığı düşünülecektir. 
 • Bu web sitesi üzerinde bu şekilde toplanan veriler, ilgili hizmetlerin sözleşmeli olarak verilmesi için müdahil olması gerekli olan kişilere KVKY’ye uygun olarak aktarılabilir. 

GİZLİ BİLGİLER 

Matbu veya elektronik kopya halinde veya halihazırda kullanımda olan veya gelecekte keşfedilebilecek bir yolla hazırlanmış olsun veya olmasın bir tarafın diğer tarafa bildirdiği veya sağladığı veya bir tarafın, diğer tarafın bilgisi altında ve/veya açık izniyle veya diğer tarafın bilgisi ve/veya açık izni olmadan erişebileceği tüm bilgiler ve veriler, gizli bilgi sayılacaktır. 

Bu sebeple; verilen evraklardan oluşturulan herhangi bir veritabanı ve prototip, özel yönetim yazılımı, bilgisayar sistemi parolaları, kullanıcılar hakkındaki bilgiler, ofis, Müşteri, bölüm ve merkezlerin telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresleri, adresleri, bilgisayar programları, kopyalar, JIc, rutinler, kaynaklar, işlevsel ve organizasyonsal analiz, know-how, formül, süreç, fikir, keşif (patenti alınmış olsun veya olmasın), finansal veri ve geliştirme planları, stratejiler, yapılabilecek herhangi bir teklifinin içeriği, A Concept’e ait olup veya web sitesinde mevcut olup Müşterinin erişebileceği herhangi bir diğer destekleyici belge, veri veya malzeme, konaklama tesisinin veya hizmet sağlayıcının yalnızca rezervasyonu tamamlamak amacıyla ve ilgili idari amaçlarla erişmesi gereken Müşteri ile ilgili telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresleri, ikamet adresleri, imzalar, kimlik kartı veya pasaport suretleri, kredi kartı bilgileri, kişisel tercihler, sakatlık veya özel beslenme veya dini şartlar veya ilgili diğer bilgiler, gizli bilgi sayılacaktır ve fakat yalnızca bunlarla sınırlı olmayacaktır. 

Aşağıdakiler, hiçbir şekilde gizli bilgi olarak değerlendirilmeyecektir: 

 • Taraflardan birinin anlaşmaya yönelik herhangi bir ihlali olmadan kamuya açık olan veya kamu bilgisine açılabilecek bilgiler. 
 • Üçüncü taraflarca sağlanan bilgiler veya know-how. 
 • Kanunen açıklanması gereken bilgiler 
 • Mahkeme veya Adli Merciler tarafından istenen bilgiler
 • Vergi veya iş gereklilikleri ve idari sözleşmeler nedeniyle Devletin yerel veya özerk makamlarınasunulması gereken ekonomik veriler ve diğer veriler

 İFŞA ETMEME 

Müşterinin erişime sahip olabileceği gizli bilgilerin, Müşterinin hizmetlerinin sözleşmeli olarak verilmesi ve gerçekleştirilmesi yoluyla üçüncü taraf kişilere veya şirketlere, tümüyle veya kısmi olarak açıklanması açıkça yasaktır.

Müşteri; çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin ve A Concept ve Müşteri arasındaki anlaşmalarla ilgili diğer tarafların, bu belgede yer alan gizlilik taahhütlerini yerine getireceğini garanti eder. 

Bu amaçla gerekli tedbirler alınmalıdır ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir iddia veya zarar konusundaki sorumluluk Müşteriye aittir.

Müşteri, bu gizlilik taahhütlerini, işbu anlaşmanın imzalandığı tarihten başlayarak yerine getireceğini ve taraflar arasındaki ilişki devam etse de etmese de yerine getirmeye devam edeceğini taahhüt eder. 

KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM 

A Concept, Müşteri tarafından talep edilen hizmetlerin sağlanması için kesinlikle gerekli olan kişisel verilere erişme ihtiyacı duyduğunda A Concept ve Müşteri, bu işlemin KVKY uyarınca yasal olarak mümkün olduğundan emin olacaktır. 

Bu sistemin kullanımı sırasında Müşterinin  A Concept’e ifşa edebileceği kişisel verilerin, KVKY’de öngörülen şartlara kati surette riayet edilmek ve uyulmak suretiyle alındığı, işleme tabi tutulduğu ve aktarıldığı düşünülecektir. A Concept ve Müşteri, kişisel verilerin güvenliğini garanti altına alacak ve değiştirilmesini, kaybolmasını, yanlış kullanımını ve/veya izinsiz erişimini engelleyecek teknik ve operasyonel güvenlik tedbirlerini, teknolojinin durumunu, saklanan verilerin mahiyetini ve maruz kalabileceği riskleri göz önünde bulundurmak suretiyle tesis ettiklerini beyan ve garanti eder. 

Müşteri, KVKY tarafından verilen erişim, düzeltme, iptal veya itiraz haklarını kullanmak istediği takdirde talebini Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden iletebilir veya kişisel verilerle ilgili olarak yapmak istediği işlemi açıklayan imzalı bir mektubu, kimlik kartı veya pasaportunun bir suretiyle birlikte şu adrese gönderebilir: 

CONNECTING FRANCE
Directeur Général
189 rue du Faubourg Saint-Martin
F- 75010 PARIS

Müşteri, sunulan herhangi bir verinin, CONNECTING France SARL’deki mevcut kişisel veri dosyalarına konulmasına ve bu verilerin, A Concept tarafından sunulan hizmetlerin sevki, idaresi, aracılığı ve sözleşmeli olarak verilmesi,  A Concept, çağrı merkezleri vasıtasıyla rezervasyonların yönetimi ve ürünlerin ve hizmetlerin toplanması, vaka yönetimi, istatistik, e-posta, SMS, MMS veya diğer benzeri yöntemlerle ticari tanıtım ve sair promosyonlar yapılması ve yeni bültenlere abonelik konusunda kullanılmasına izin vereceğine işbu belgeyle açıkça muvafakat eder. 

Bu dosyalardan sorumlu olan kişi: 

CONNECTING FRANCE
Directeur Général
189 rue du Faubourg Saint-Martin
F- 75010 PARIS

A Concept ve Müşteri, herhangi bir kişisel veriye eriştikleri durumlarda bilhassa aşağıdaki hususları taahhüt eder: 

 • Güncel teknolojik şartlara, verilerin mahiyetine ve verilerin maruz kalabileceği risklere uygun olarak verilerin güvenliğini garanti etmek, izinsiz değiştirilmesini, kaybolmasını, işlenmesini veya erişimini engellemek için yasal olarak gerekli teknik ve organizasyonsal güvenlik önemleri altında saklanmasını sağlamak. 
 • Verileri, yalnızca anlaşılan hizmetleri gerçekleştirmek için ve anlaşılan amaçları başarmak için kullanmak. 
 • Emanette tutmak amacıyla bile ne bu verileri ne de yukarıda belirtilen benzeri metinler, değerlendirmeler veya işlemleri başkalarına vermemek ve bilgileri, bunlardan elde edilen sonuçları veya listeleri tamamen veya kısmen kopyalamamak veya çoğaltmamak. 
 • Verilerin sadece hizmetleri gerçekleştirmek için verilere ihtiyacı olan çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak ve bilgilerin ifşa edildiği üçüncü tarafların, gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olmalarını sağlamak. 
 • Hizmetler sağlandıktan sonra bu verileri, bu verilerin yer aldığı herhangi bir müstenit veya evrakla birlikte imha etmeyi ve iade etmeyi taahhüt ederler; ayrıca bunlara ait hiçbir kopyayı saklamamaları şarttır. 

A Concept, nihai tüketici bilgilerini, yalnızca Müşteri rezervasyonunun tamamlanması amacıyla ve ilgili idari amaçlarla üçüncü taraflara ifşa edebilir. 

Bu web sitesi üzerinde, veya ilgili e-posta yazışmaları esnasında bu şekilde toplanan veriler, ilgili hizmetlerin sözleşmeli olarak verilmesi için müdahil olması gerekli olan kişilere KVKY’ye uygun olarak aktarılabilir. 

Bununla birlikte A Concept, doğrudan seyahat ayarlamaları ile sorumlu olmayan herhangi bir kişiye herhangi bir bilgi vermeyecektir.

SAHİPLİK VE DİĞER HAKLAR 

SAHİPLİK 

Müşteri, alınan veya kabul edilen A Concept web sitesindeki tüm unsurların (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere hüküm ve şartları, kuralları, politikaları ve kullanım prosedürleri ve  A Concept Gizli Bilgileri – yukarıda tanımlanan şekilde –dahil ) ve bu unsurlara yönelik fikri mülkiyet haklarının (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, servis markaları ve ticari sırlar da dahil), münhasıran  A Concept ve tedarikçilerinin mülkiyeti altında olduğunu ikrar ve kabul eder. 

Müşteri, burada belirtilen durumlar hariç olmak üzere, elde edilen herhangi bir bilgi veya veri üzerinde herhangi bir hak veya menfaat kazanmayacağını ve  A Concept’ın tüm patent, telif hakkı, ticari marka, ticari isim, sözleşme, endüstriyel tasarım ve bunlarla ilgili diğer mülkiyet hakları dahil ve fakat yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere dünyanın her tarafında bilgi ve verilerin tek sahibi olmaya devam edeceğini ikrar ve kabul eder. 

Bu web sitesinde (ayrıca web sitesinin organizasyonu ve düzenleme bulunan malzemelere ait tüm ticari markalar, telif hakları, veritabanı hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları, temel yazılım koduyla birlikte  A Concept veya tedarikçilerinin mülkiyeti altındadır. Müşteri, bu web sitesindeki herhangi bir malzemeyi veya temel yazılım kodunu,  A Concept’in yazılı ön izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, tadil edemez, yayımlayamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, satamaz veya devredemez. 

İÇERİKLER 

Müşteri, A Concept tarafından sağlanan/ekranda gösterilen içerikleri (ve/veya herhangi bir unsurunu) kopyalamamayı, çoğaltmamayı, değiştirmemeyi, iletmemeyi, satmamayı, kiralamamayı, pazarlamamayı ve ifşa etmemeyi taahhüt eder. 

Müşteri, konaklama içeriklerinde ve herhangi bir öğesindeki yanlışlık veya hatadan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. 

Müşteri, bu web sitesinde mevcut olan bilgilerin salt ifşasının veya bu bilgilere erişimin,  A Concept tarafından satış, lisans veya bu tür unsurların devri konusunda verilmiş bir teklif teşkil etmeyeceğini ikrar ve kabul eder

İÇERİK SORUMLULUK REDDİ 

Bu sitede yer alan bilgiler, iyi niyet çerçevesinde sunulmuş olmakla birlikte  A Concept, bu bilgilerin kesinlikle hiçbir yanlışlık, yazım hatası içermediği konusunda bir garanti vermez ve bu sitedeki herhangi bir hata veya eksiklikten dolayı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

A Concept tarafından sunulan oteller ve hizmetler hakkındaki bilgiler, hizmet sağlayıcı tarafından temin edilen veriler ışığında mümkün mertebe doğrudur;  A Concept, bilgilerin hizmet sağlayıcı tarafından sunulandan farklı olduğunun ortaya konması halinde bilgilerdeki yanlışlıklar bakımından sorumlu değildir. 

A Concept web sitesinde yer alan üçüncü taraf web sitesi bağlantıları (linkleri), yalnızca bilgi amaçlı olarak bulunabilir. Bu tür siteler,  A Concept’dan bağımsızdır ve  A Concept, bu sitelerde yer alan materyallerden sorumlu olmayıp bu materyalleri tasdik etmemektedir. 

A Concept, bu web sitesi veya bu web sitesinde bulunan bilgilere erişim veya bu web sitesi veya bu web sitesinde bulunan bilgilerin kullanımı veya bunlara erişilememesi nedeniyle doğan kar kaybı ve benzeri de dahil olmak üzere mahiyeti ne olursa olsun hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, cezai, emsal veya dolaylı zarar veya ziyandan dolayı hiçbir şekildesorumlu olmayacaktır. 

Bu sitedeki konaklama tesisleri ve diğer hizmet tedarikçileri, bağımsız işletmelerdir ve  A Concept veya iştiraklerinin Müşterileri veya çalışanları değildir. 

Bu sebeple  A Concept ve iştirakleri, bu tedarikçilerin herhangi bir fiil, kusur, ihlal veya ihmalinden veya bunlardan doğan herhangi bir zarar veya masraftan sorumlu değildir.  A Concept ve iştirakleri, fazla rezervasyon veya mücbir sebep veya kendi kontrolü ötesinde olan sair nedenlerden dolayı para iadesinde bulunmakla yükümlü değildir. 

A Concept, bu web sitesinde yer alan bilgi, hizmet ve malzemeler ile ilgili tüm zımni garantileri kanunla izin verilen azami ölçüde reddeder. Tüm bu bilgi, hizmet ve malzemeler, hiçbir türlü garanti olmaksızın “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” sağlanmaktadır. 

ÇEREZLER 

Web sitesi, çerez kullanılmadan çalıştırılabilmesine rağmen A Concept’e erişim, bazı çerezler içerebilir. 

Çerezler, yalnızca sunucunun okuyabileceği belirli bilgilerin sunucu tarafından tanınmasını sağlayan her bir kullanıcının tarayıcısında saklanan küçük bilgi dosyalarıdır. Çerezler, sınırlı bir süre tutulur. Hiçbir çerez, herhangi bir telefon, e-posta veya sair kimlik bilgilerinin ortaya çıkmasına izin vermez. Çerezler, kullanıcının sabit diskinden herhangi bir bilgi alamaz veya kişisel bilgileri çalamaz. Bir kullanıcının özel bilgileri, yalnızca kullanıcı, sunucuya bu bilgiyi şahsen verdiği takdirde çerez dosyasının bir parçası olur. 

Çerezler, rezervasyon sürecinin geliştirilmesinde bize yardımcı olmasına rağmen çerez almak istemeyen veya çerezlerin varlığından haberdar olmayı arzu eden kullanıcılar, tarayıcılarını bunu sağlayacak şekilde yapılandırabilir. 

BAĞLANTILAR (LINKLER) 

A Concept web sitesinde yer alan üçüncü taraf web sitesi bağlantıları(linkleri), yalnızca bilgi amaçlı olarak bulunabilir. Bu tür siteler,  A Concept’dan bağımsızdır ve  A Concept, bu sitelerde yer alan materyallerden sorumlu olmayıp bu materyalleri tasdik etmemektedir. 

A Concept (ve/veya iştirakleri), bu web sitesi veya bu web sitesinde bulunan bilgilere erişim veya bu web sitesi veya bu web sitesinde bulunan bilgilerin kullanımı veya bunlara erişilememesi nedeniyle doğan kar kaybı ve benzeri de dahil olmak üzere mahiyeti ne olursa olsun hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, cezai, emsal veya dolaylı zarar veya ziyandan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

WEB SİTESİNDE İLAN EDİLEN BİLGİLER 

A Concept tarafından sunulan oteller ve hizmetler hakkındaki bilgiler, hizmet sağlayıcı tarafından temin edilen veriler ışığında mümkün mertebe doğrudur;  A Concept, hizmet sağlayıcı tarafından sunulandan farklı olduğunun ortaya konması halinde bilgilerdeki yanlışlıklar bakımından sorumlu değildir.